top of page

Help mee om dit unieke project in Bloemendaal te realiseren!

MEMENTOARBORE

In het project Memento Arbore van beeldend kunstenaar Daan Zuijderwijk en theatermaker Heleen van Doremalen spelen bomen de hoofdrol. De monumentale bomen op het terrein van het voormalig Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis  in Bloemendaal, worden personages die met elkaar in gesprek gaan.

 

Op deze pagina vindt u informatie over het project. Om de verschillende onderdelen te realiseren, kunt u geld doneren.

Het project Memento Arbore bestaat uit een sculptuur, een expositie, een podcast en een natuur-theatervoorstelling. Deze crowdfunding is opgezet om een budget te creëren voor de sculptuur, de podcast en de natuurtheatervoorstelling.

Afhankelijk van het budget zullen verschillende onderdelen worden gerealiseerd. Om de verschillende onderdelen van dit project te realiseren, kunt u geld doneren.

Help ons om dit project te realiseren en kies uit één van de mooie tegenprestaties!

van €30.000

€2528

6 donaties

Einddatum      Oktober 2024

Ik wil dit project graag steunen en hoef hiervoor geen tegenprestatie te ontvangen.

Ik wil dit project graag steunen en ontvang als tegenprestatie een set van drie A5 kaarten.

Ik wil dit project graag steunen en ontvang als tegenprestatie een Collection #03 boekje.

Ik wil dit project graag steunen en hoef hiervoor geen tegenprestatie te ontvangen.

MA_schets_Bord.jpg
DaanZocher_0159_edited.jpg

ACHTERGROND

MEMENTO ARBORE

Geschiedenis

In het project Memento Arbore van beeldend kunstenaar Daan Zuijderwijk en theatermaker Heleen van Doremalen spelen bomen de hoofdrol. De monumentale bomen op het terrein van het voormalig Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis  in Bloemendaal, worden personages die met elkaar in gesprek gaan. 

Het overlijden van één van hen is aanleiding voor een retrospectie op hun leven. Een leven van ruim 150 jaar waarin ze de ontwikkeling van de psychiatrische gezondheidszorg van dichtbij meemaakten en waarin ze veel zagen veranderen. Ze zagen hoe mensen de wereld om zich heen proberen te begrijpen en te veranderen in wat voor hen op dat moment de norm is. Ze zagen hoe mensen worstelen met soortgenoten die anders zijn en verwonderen zich over de therapieën die  werden  bedacht om hen weer ‘normaal’ te maken. 

De locatie van het voormalig Psychiatrisch Ziekenhuis is een oude buitenplaats aan de Hollandse duinen. De grondleggers van de psychiatrie geloofden in de helende kracht van de natuur.

22de7985-a050-5992-01e9-1ace6bc324e6.jpg
Anker 1

ACHTERGROND

MEMENTO ARBORE

Motivatie

"De huidige tijd vraagt om een herijking van onze relatie met de natuur. We zullen opnieuw moeten leren verbinden met de wereld om ons heen."

 

dat is althans de overtuiging van kunstenaar Daan Zuijderwijk en theatermaker Heleen van Doremalen. Zuijderwijk: "We kunnen de natuur niet langer blijven zien als iets waar de mens boven verheven is. We moeten er opnieuw achter komen dat we op allerlei niveaus onderdeel zijn van de natuur. Dat we op allerlei niveaus samenwerken met andere organismen. Of het nu gaat om de bacteriën in ons lichaam of bloemen in onze tuin. Alles is met elkaar verbonden en overal is symbiose. Opnieuw naar onszelf als mens kijken, anders naar de natuur kijken zodat we de natuur en onze verbinding met de natuur anders gaan waarderen: dat is wat we willen bereiken met dit project in Bloemendaal."

Van Doremalen: "Bomen zijn prachtige organismen om als personages op te voeren. Het zijn monumentale wezens die dichtbij ons zijn, maar waar we eigenlijk nog maar weinig van weten".

In het boek Het verborgen leven van bomen, beschrijft auteur Peter Wohlleben  de dynamiek en onderlinge communicatie tussen bomen. Hij vertelt hoe bomen sociaal zijn als groep en hoe ze symbiotisch leven met schimmels. Het perspectief van de boom geeft de mogelijkheid om naar onszelf als mens te kijken van een afstandje en over een langere tijdsperiode. Met de ontwikkeling binnen de psychiatrie als leidraad observeren we de mechanismen van de mens. De mechanismen die uiteindelijk hebben geleid tot de huidige milieu en klimaat crisis. De mechanismen die we moeten proberen te doorgronden om ze uiteindelijk te kunnen ombuigen zodat we onze relatie met de natuur kunnen herstellen.

SCULPTUUR

Een 150 jaar oude beuk op het terrein, moest eind 2022 worden gerooid nadat hij was aangetast door een schimmel. De gedachte over wat deze beuk allemaal heeft meegemaakt in zijn 150 jarige leven op het terrein van psychiatrisch ziekenhuis Meer en Berg, fascineerde Zuijderwijk. Het deed hem besluiten om er een kunstwerk van te maken en zo de boom een nieuwe bestemming te geven. In overleg met Ben van der Sluis van Zocherlounge en gemeente Bloemendaal werd besloten de boomdelen te behouden zodat deze kunnen worden verwerkt tot een permanente sculptuur naast Zocherlounge.

 

De sculptuur staat symbool voor verbinding. De verbinding tussen kunstmatig en natuurlijk, tussen mens en natuur en tussen leven en dood. Daarnaast spelen, net als in het  landschapswerk van Zuijderwijk, aspecten als ‘de menselijke limiet’ en tijd belangrijke rol. Het werken aan de sculptuur is arbeidsintensief en gebeurt is een aantal periodes. De werkwijze van Zuijderwijk is bewust eenvoudig , low-tech en low-noise. De houten delen worden verplaatst en gepositioneerd dmv een driepoot en een handlier.  De boomdelen worden dmv houten pennen met elkaar verbonden waarna er vervolgens een patroon op wordt  ‘gebrand’ volgens de Japanse Shou Sugi Ban methode. 

MA_schets_Bord.jpg

"We leven in de hoogtijdagen van het individualisme, maar wanneer we naar bomen kijken, dan zien we dat zij zich heel anders gedragen, ze ondersteunen zwakkere soortgenoten omdat het bos als geheel beter functioneert wanneer iedereen meedoet. Het bos als herinnering aan hoe een samenleving er ook kan uitzien”. 

 

Uit: Het verborgen leven van bomen - Peter Wohlleben 

EXPOSITIE

In deze expositie maken diverse bomen uit verschillende uithoeken van Europa een eerbetoon aan de Bloemendaalse beuk. Zuijderwijk reist al meer dan 6 jaar door Europa om de relatie tussen mens en natuur te onderzoeken. In een deel van Zuijderwijk's werk staan bomen centraal, van bomen in de sneeuw in Lapland tot een boom in Schotland waar hij ter plekke een installatie van licht in maakte; deze bomen zijn te gast op het bijzondere afscheid van de Bloemendaalse beuk.

ZV18-LochNessForest.jpg
Laponia.jpg
Martall02-4674-OpMaat20-1-1.jpg

PODCAST & NATUURTHEATER

VOORSTELLING

FASE 1 PODCAST

Om antwoord te vinden op de vraag: Lijken bomen en mensen op elkaar? gaat theatermaker Heleen van Doremalen in gesprek met buurtbewoners en de oude parkwachter van het Provinciaal Ziekenhuis in Bloemendaal. Door de bewoners vragen te stellen over hun favoriete boom, en hen verhalen te laten vertellen over hun eigen wortels, groei, obstakels en veerkracht, wordt gezocht naar de overeenkomsten tussen bewoners en bomen op het terrein. Heleen neemt met toestemming van buurtbewoners de gesprekken op en maakt hier een podcast over die digitaal beluisterd kan worden.

FASE 2 NATUURTHEATERVOORSTELLING

Heleen ontwikkelt een natuurtheatervoorstelling gebaseerd op verhalen van buurtbewoners, oud medewerkers van het Provinciaal Ziekenhuis en diverse andere bronnen. De bomen op het terrein van het voormalig ziekenhuis worden personages die de verhalen delen. Op deze wijze wil Heleen het publiek laten ervaren dat bomen levende wezens zijn die met elkaar kunnen communiceren. En dat als wij mensen goed geworteld zijn, wij ook die verbinding met elkaar en met de bomen kunnen maken.

Publiek verzamelt bij het sculptuur en krijgt via de hoofdtelefoon aanwijzingen over de te lopen route. Zij lopen (onder begeleiding) langs verschillende monumentale bomen die als personages vertellen over hun band met de gestorven boom. Ook vertellen zij over hun ontmoetingen met bewoners van het voormalige Provinciaal Ziekenhuis.

Kudde_Luisterend.jpg
Anker 2
MA_schets_Bord.jpg

GEEN TEGENPRESTATIE

Ik wil dit project graag steunen en hoef hiervoor geen tegenprestatie te ontvangen.

0 donaties

Ik wil dit project graag steunen en ontvang als tegenprestatie een set van drie A5 kaarten. (inkijkexemplaar bij de Zocherlounge).

1 donatie

Memento-30minuteswalkatBardenasReales.jpg
ZV18-LochNessForest.jpg
Memento-Laponia01-0969FINAL5CROP.jpg

Ik wil dit project graag steunen en ontvang als tegenprestatie Collection #03, een bijzonder A5 portfolioboekje van het werk van Daan Zuijderwijk

(inkijkexemplaar bij de Zocherlounge).

2 donaties

BEW-Repro Coll03-klein_edited.jpg

Ik wil dit project graag steunen en ontvang als tegenprestatie:

- een uniek donatie certificaat in een oplage van 100.

 

Bij het halen van het doelbedrag ontvang ik tevens een toegangskaart voor de natuurtheatervoorstelling.

0 donaties

donatiecertificaat

Ik wil dit project graag steunen en ontvang hiervoor graag

- een bijzondere Artprint in een gelimiteerde oplage van 100, formaat 30x40cm. 

 

Bij het halen van het doelbedrag ontvang ik tevens

twee toegangskaarten voor de   natuurtheater-voorstelling.

0 donaties

Ik wil dit project graag steunen en ontvang hiervoor graag

- een uniek donatie certificaat in een oplage van 300 - een bijzondere Artprint in een gelimiteerde oplage

  van 100, formaat 30x40cm.

Bij het halen van het doelbedrag ontvang ik tevens

twee toegangskaarten voor de natuurtheater-voorstelling

0 donaties

donatiecertificaat mini.jpg
toegangskaart MA Template 90_edited.png
toegangskaart MA Template 90_edited.png

Ik wil dit project graag steunen en ontvang hiervoor graag

- een uniek donatie certificaat in een oplage van 300  

- een bijzondere Artprint in een gelimiteerde oplage

  van 100, formaat 30x40cm.

- naamsvermelding op het sponsorbord bij de sculptuur /theatervoorstelling

 

Bij het halen van het doelbedrag ontvang ik tevens

twee toegangskaarten voor de natuurtheater-voorstelling.

1 donatie

donatiecertificaat mini.jpg
toegangskaart MA Template 90_edited.png
toegangskaart MA Template 90_edited.png

VERANTWOORDING

Het project Memento Arbore bestaat uit een sculptuur, een expositie, een podcast en een natuur-theatervoorstelling. Deze crowdfunding is opgezet om een budget te creëren voor de sculptuur, de podcast en de natuurtheatervoorstelling

Afhankelijk van het budget zullen verschillende onderdelen worden gerealiseerd. 

Sculptuur                           7.500 Euro

Podcast                             5.000 Euro

Theatervoorstelling        17.500 Euro

Totaal                               30.000 Euro

Voor meer informatie of een sponsorvoorstel op maat kunt u contact opnemen met:

Daan Zuijderwijk / 0654994985

Ben van der Sluis / 0651544409

Heleen van Doremalen / 0651312002

NU DONEREN

Help ons het verschil te maken!

voor meer informatie over de tegenprestaties ckeck de normale website!

Selecteer een item (€)

Bedankt voor je donatie!

bottom of page